Danh mục

Dự án tăng cường an toàn sức khỏe lao động trong hợp tác Công-Tư đối với cung ứng cà phê ở Việt Nam

11/ 01/ 2021

Sáng ngày 08/01/2021, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến cho dự án Tăng cường an toàn sức khỏe lao động trong hợp tác Công-Tư đối với chuỗi cung ứng cà phê ở Việt Nam (VZF). Mục tiêu của dự án là tìm kiếm các ý tưởng, phương thức tiếp cận và giải pháp mới nhằm cải thiện thực chất và đáng kể sức khỏe và an toàn lao động trong chuỗi cung ứng cà phê Việt Nam. Từ đó vận động Chính phủ, người sử dụng laod động, người lao động và các đối tác liên quan cùng hành động để cải thiện các định chế, hệ thống và dịch vụ nhắm tới lợi ích lâu dài cho người lao động vốn dễ bị tổn thương

Hội thảo được tổ chức nhằm tham vấn ý kiến các đơn vị có liên quan về tài liệu dự án, đề xuất các đơn vị tham gia vào triển khai dự án, cũng như hoạt động chủ chốt đầu tiên của Dự án về phân tích tổng thể chuỗi giá trị và hệ thống thị trường với trọng tâm là vấn đề VSATLĐ nhằm xác định các ưu tiên cục bộ và những can thiệp khả thi.

Sự kiện có sự tham vấn của các Cục, Vụ, Viện liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục An toàn lao động, Bộ LĐ-TBXH, VCCI, một số doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu cà phê, Tổ chức Lao động Quốc tế, các tổ chức NGO hoạt động trong lĩnh vực cà phê, đại diện một số Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh trồng cà phê.

Các đại biểu tham gia hội nghị thống nhất về sự cần thiết của dự án, đồng thời kiến nghị trọng tâm triển khai của dự án cần tập trung phối hợp giải quyết các vấn đề nóng của ngành như quản lý vật tư đầu vào (từ góc độ ATLĐ), tập trung vào các đối tượng là người lao động tự do, lao động thiểu số. Dự án cần chú trọng xây dựng các mô hình thí điểm về quản trị tốt, từ đó tài liệu hóa và phổ biến nhân rộng trong các đối tác trong ngành, đặc biệt là đối tác khối Tư, cũng như đề xuất cơ chế chính sách (ở cả cấp TW và địa phương). Các đại biểu mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ giữa Dự án với các đối tác trong ngành, các diễn đàn bền vững về cà phê hiện đang hoạt động rất tích cực như Nhóm công tác PPP về Cà phê, VCCB, GCP, v.v…