Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

Dự án nghiên cứu lồng ghép giới hỗ trợ phục hồi thông qua các giải pháp carbon thấp

17/ 12/ 2021

Nữ giới nằm trong các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng không tương xứng bởi tác động của đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu. Khi đưa ra các giải pháp hỗ trợ người dân và lập kế hoạch phục hồi, các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình đã có nhiều cam kết đầu tư vào việc xây dựng, phát triển các nền kinh tế các-bon thấp

Nữ giới nằm trong các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng không tương xứng bởi tác động của đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế của Canada (IDRC) / CRDI-SIE đã kêu gọi đề xuất các dự án về Trao quyền Kinh tế cho Phụ nữ thông qua các giải pháp phục hồi COVID-19. 12 dự án nghiên cứu đã được chọn trên cơ sở tính phù hợp, khả năng đáp ứng các thách thức của địa phương, cũng như tác động của chúng cho quá trình hoạch định chính sách và triển khai. Các dự án này sẽ:

  • Hỗ trợ các nỗ lực phục hồi đại dịch liên quan đến các cộng đồng yếu thế
  • Giúp thúc đẩy các hành động về khí hậu
  • Đóng góp vào việc tăng cường trao quyền kinh tế cho phụ nữ

Trong số 12 dự án nghiên cứu là Dự án Phục hồi xanh ASEAN thông qua bình đẳng và trao quyền (AGREE), hỗ trợ kế hoạch phục hồi COVID-19 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thông qua việc tìm kiếm các giải pháp, cách thức thúc đẩy sinh kế và cơ hội việc làm xanh cho phụ nữ trong nông nghiệp. Đây là ngành chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, đồng thời hứa hẹn đem lại nhiều tác động về bình đẳng giới. Các bên liên quan từ khu vực tư nhân, tổ chức phi Chính phủ, và Chính phủ các quốc gia liên quan sẽ hợp tác thiết kế các biện pháp can thiệp nhằm thúc đẩy trao quyền kinh tế của phụ nữ và đạt được các mục tiêu về khí hậu.

Dự án sẽ được triển khai bởi Đối tác Nông nghiệp Bền vững Campuchia (CPSA), phối hợp cùng Tổ chức Tăng trưởng Châu Á (Grow Asia), Đối tác Nông nghiệp Bền vững Philippines (PPSA), Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV), Viện Doanh nghiệp Xã hội Châu Á (ISEA) và Mạng lưới Ứng phó với Khí hậu ASEAN (ASEAN-CRN) trong 30 tháng tới.

Để tìm hiểu thêm về các dự án nghiên cứu do IDRC tài trợ, vui lòng truy cập: https://bit.ly/3oZhyPr