Danh mục

Diễn đàn Kinh tế Davos 2014: Nông nghiệp với những cơ hội tăng trưởng

27/ 01/ 2014

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát tại Diễn đàn kinh tế Davos 2014 đã phát biểu nông nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, là bệ đỡ cho toàn bộ nên kinh tế kể cả trong những thời điểm khó khăn.

Bộ trưởng cho rằng lĩnh vực nông nghiệp ở những quốc gia mới nổi đang có cơ hội phát triển lớn mạnh hơn và các nước này cần đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng khoa học, kỹ thuật để nâng cao giá trị của nông sản.

Bộ trưởng cho biết nông nghiệp là một trong những chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm của các đại biểu, trong chương trình nghị sự của Diễn đàn năm nay có tổ chức một phiên họp riêng liên quan đến nông nghiệp với chủ đề “Đổi mới để đạt được tầm nhìn mới về nông nghiệp.”

Tại diễn đàn, lãnh đạo các nước Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và các doanh nghiệp, các học giả sẽ cùng thảo luận và tìm ra giải pháp tốt nhất để đạt được tầm nhìn của lĩnh vực này.

Các đại biểu tham dự cũng thảo luận về các tiến bộ khoa học có thể áp dụng để cải thiện cơ sở hạ tầng và kết nối giao thương nhằm điều chỉnh chính sách để tăng trưởng nông nghiệp theo định hướng thị trường. Giải pháp đưa ra từ phiên họp này sẽ là đầu vào quan trọng cho WEF xây dựng chương trình nghị sự nông nghiệp toàn cầu, tăng cường cho sáng kiến mới về nông nghiệp

Các nội dung chính được tập trung vào trao đổi tại phiên họp này là chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của Đối tác công tư ngành nông nghiệp đang hoạt động rất có hiệu quả tại Việt Nam mà được WEF đánh giá cao và xem như là một mô hình điển hình cho các nước khác học hỏi và nhân rộng.

Để thúc đẩy triển khai sáng kiến “Tầm nhìn mới trong nông nghiệp”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang phối hợp với WEF tích cực thúc đẩy thực hiện “Liên minh các hành động vì tăng trưởng xanh (Green Growth Action Alliance A2G2)” trong đó huy động các nguồn lực tài chính thông qua mô hình đối tác công tư.

 

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết tại Diễn đàn kinh tế thế giới Davos 2014 lần này, các vấn đề môi trường lần đầu tiên được đưa vào chương trình diễn đàn với chủ để “An ninh nguồn nước”.

Việt Nam là một trong những nước bị tác động mạnh bởi biến đổi khí hậu, nhất là đối với ngành nông nghiệp, Bộ trưởng nói. Thích ứng với biến đổi khí hậu đang được Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm để giảm thiểu các tác động của Biến đổi khí hậu tới nền kinh tế nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phê duyệt chương trình giảm phát thải khí nhà kính để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực, công nghiệp hóa và hiện đại hóa ngành nông nghiệp.

Các giải pháp cũng đang được thực hiện để bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, đẩy nhanh sản xuất an toàn với hy vọng sẽ giảm 20% phát thải khí nhà kính đến năm 2020.

Việt Nam được đánh giá là một trong các quốc gia cam kết mạnh mẽ và lồng ghép nội dung về tăng trưởng xanh trong các chương trình hành động phát triển kinh tế-xã hội đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ trưởng nhấn mạnh. -TTXVN