Danh mục

Đại diện Ban thư ký PSAV tham dự Họp thường niên và Hội thảo Học tập và chia sẻ kinh nghiệm của PISAgro Indonesia

08/ 08/ 2018

Ngày 7/8/2018, đại diện Ban thư ký PSAV đã tham dự Họp thường niên và Hội thảo Học tập và chia sẻ kinh nghiệm của Đối tác Phát triển bền vững nông nghiệp Indonesia (PISAgro) được đồng tổ chức bởi PISAgro và Grow Asia tại Thành phố Jarkatar, Indonesia với chủ đề “Tăng cường an ninh lương thực thông qua hợp tác và thực hành tốt.” Tham dự hội thảo lần này có gần 100 đại biểu gồm đại diện của Grow Asia, PSAV, Đối tác Phát triển bền vững nông nghiệp Phillipines (PPSA), cùng các thành viên và đối tác của các nhóm công tác của PISAgro.

Sự kiện gồm 2 phiên họp chính, phiên Họp thường niên giữa các lãnh đạo là thành viên của PISAgro nhằm trao đổi về “Quan hệ đối tác trong khuôn khổ các quy định pháp luật về cạnh tranh” và Hội thảo Học tập và chia sẻ kinh nghiệm “Tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc nhân rộng thành công” cho thành viên và đối tác hiện tại và tiềm năng của PISAgro.

Luật chống độc quyền và cạnh tranh thiếu bình đẳng (Luật số 5/1999) đã ra đời và được áp dụng kể từ khi Hội đồng Giám sát Cạnh tranh Kinh doanh của Indonesia được thành lập vào năm 2000 và đã trở thành một bộ luật quan trọng trong cộng đồng doanh nghiệp tại Indonesia. Điều khoản cấm hình thành các tập đoàn kinh tế, lạm dụng vị thế và kiểm soát sát nhập có ảnh hưởng rất lớn tới quá trình thay đổi tập quán thị trường tại Indonesia. Phiên họp đã giúp các thành viên của PISAgro có cơ hội hiểu rõ thêm các quy định pháp luật hiện hành về cạnh tranh trong việc phát triển quan hệ đối tác kinh doanh, xác định những vấn đề có thể phát sinh, nhìn nhận và đánh giá các bài học liên quan đến luật pháp Indonesia về cạnh tranh và điều chỉnh định hướng hợp tác của PISAgro trong tương lai.

Với mục đích hỗ trợ PISAgro xây dựng lộ trình thúc đẩy quan hệ hợp tác, phiên thảo luận thứ 2 được mở đầu với phần cập nhật của Grow Asia về hoạt động của các Nhóm Đối tác Quốc gia trong mạng lưới của Grow Asia, chia sẻ các nhân tố thành công, các kinh nghiệm thực tiễn cho lãnh đạo và thành viên của các Nhóm công tác PPP. Phiên họp được tiếp nối bởi phần thảo luận của các thành viên và đối tác của PISAgro về phương hướng thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác trong Nhóm đối tác PISAgro, tập trung vào 3 chủ đề chính (1) hỗ trợ tiếp cận tài chính, (2) ứng dụng công nghệ giúp giảm thiểu chi phí dịch vụ nông nghiệp, và (3) thiết kế dự án với khả năng nhân rộng cao và tác động lớn.

Phiên họp đã cung cấp nhiều kiến thức cho các thành viên tham dự về các quy định pháp luật về cạnh tranh cũng như giúp PISAgro xác định giải pháp giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc nhân rộng thành công.

PISAgro là một diễn đàn hiệp hội của hơn 30 thành viên là các tác nhân quan trọng trong nhiều chuỗi giá trị ngành hàng nông nghiệp. PISAgro được thành lập nhằm ứng phó với những thách thức cũng như cơ hội hiện ngành nông nghiệp Indonesia đang phải đối mặt. Mục tiêu của PISAgro là thúc đẩy vai trò của hợp tác công tư, mang lại lợi ích cho cộng đồng người dân, thông qua hiện thực hóa Tầm nhìn 20-20-20 (tăng 20% sản lượng nông nghiệp, 20% thu nhập cho nông dân, giảm 20% lượng phát thải nhà kính trong mỗi một thập kỷ). Sau 6 năm hoạt động, PISAgro hiện có 12 Nhóm công tác trong đó có 10 Nhóm công tác ngành hàng và 2 Nhóm công tác hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên ngành trong nông nghiệp.

PISAgro là một Đối tác quốc gia thành viên của mạng lưới Sáng kiến tăng trưởng Châu Á (Grow Asia). Được xúc tác bởi Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF),  Grow Asia là một diễn đàn hợp tác đa phương hỗ trợ hợp tác và thúc đẩy hoạt động hỗ trợ các ưu tiên phát triển nông nghiệp trong khu vực và các quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bao gồm các nước Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.