Danh mục

Chương trình tài trợ sáng kiến Đổi mới sáng tạo Khu vực Nam và Đông Nam Á

11/ 11/ 2021

Chương trình tài trợ sáng kiến Đổi mới sáng tạo Khu vực Nam và Đông Nam Á

Chúng tôi đang tìm kiếm các công ty/tổ chức/đơn vị nghiên cứu cung cấp các giải pháp liên quan đến nước-lương thực, năng lượng-Lương thưc và nước-năng lượng-Lương thực với các sản phẩm và dịch vụ giúp nông dân sản xuất nhiều lương thực hơn trong khi sử dụng ít tài nguyên hơn. Đúng với giải pháp của tổ chức của bạn? Nếu vậy, hãy đăng ký nộp hồ sơ cho Chương trình Hỗ trợ sáng kiến của chúng tôi https://we4f.org/apply-ssea ! Chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển công ty thông qua các hỗ trợ kỹ thuật, tài trợ ngân sách lên đến 200,000 USD và kết nối đầu tư theo yêu cầu của công ty bạn!

Thời hạn nộp đề cương sơ bộ: ngày 19 tháng 11 năm 2021  lúc 5:00 CHIỀU GMT +7 (giờ Bangkok)

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham khảo các tài nguyên liên quan dưới đây hoặc gửi chúng cho  WE4FAsiaBids@tetratech.com

Hỏi đáp video hội thảo trên web (liên kết),Q&A slide deck (liên kết)và câu trả lời hỏi đáp (liên kết)

Ứng dụng demo video (liên kết)

Mẹo và thủ thuật (liên kết)

Chúng tôi rất mong sớm nhận được đơn đăng ký của bạn