Danh mục

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Năm 2021 sẽ tích cực chuyển đổi số, hướng đến nền nông nghiệp thông minh

13/ 01/ 2021

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, năm 2021, ngành nông nghiệp đứng trước nhiều cơ hội nhưng vẫn phải đối mặt với thách thức lớn do tác động của dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Do vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành, chuyển đổi số; tăng cường hỗ trợ, đào tạo nông dân.

Năm 2021 Ngành xác định 2 nhóm chương trình lớn:

(i) Tiếp tục tập trung tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Về hướng này tiếp tục xây dựng một nền nông nghiệp của theo hướng hiện đại, tập trung, khép kín chuỗi giá trị từ phát triển nguyên liệu cho đến tập trung chế biến và tổ chức thương mại. Phải hình thành được những chuỗi giá trị trên cơ sở đồng bộ cả 3 nhóm sản phẩm chủ lực, đó là: Nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia bao gồm 10 mặt hàng mà chúng ta có giá trị xuất khẩu 1 tỷ đô la trở lên; Nhóm thứ hai là các sản phẩm mà từng tỉnh có những lợi thế và thế mạnh như: Nhãn lồng Hưng Yên, Vải thiều Bắc Giang, …; Nhóm thứ 3 là các sản phẩm đặc sản quy mô địa phương theo mô hình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).

(ii) Chương trình thứ hai phải tập trung là không ngừng đổi mới công tác quản trị trên nền tảng của công nghệ số, công nghệ 4.0 để làm sao có được những hình thức quản trị phù hợp nhất, đặc biệt là các hình thức tổ chức sản xuất theo một nền nông nghiệp thông minh.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chia sẻ một số nhóm giải pháp:

Thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, gắn kết chặt chẽ với hợp tác xã đã trở thành hạt nhân trụ cột trong liên kết với bà con nông dân. Đây là một trong những nhân tố, nhóm giải pháp rất quan trọng, thậm chí quyết định đến chất lượng tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nền Nông nghiệp Việt Nam hiện đại, hội nhập. Cần tiếp tục các giải pháp tổng thể để khuyến khích nhiều hơn doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nói riêng, khu vực nông thôn nói chung. Với vai trò quản lý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tham mưu với Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đặc biệt là thủ tục hành chính. Bộ trưởng nhấn mạnh: Trụ cột liên kết “Doanh nghiệp - Hợp tác xã - Bà con nông dân” là chìa khóa tạo ra một nền nông nghiệp hiện đại.

Nguồn: VP BỘ NN&PTNT