ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

ENG VI

Tìm kiếm đối tác doanh nghiệp tham gia sáng kiến Green Tech Hub (Trung tâm công nghệ xanh)

08/ 09/ 2022

Tăng trưởng xanh hiện là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới, trong đó, doanh nghiệp được coi là nhân tố trọng tâm, đóng vai trò quan trọng nhất trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của quốc gia. Tuy nhiên trên thực tế, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vẫn còn nhiều hạn chế về nguồn lực và kiến thức. Yếu tố tăng trưởng xanh thường khiến chi phí sản xuất gia tăng, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn trong khi đây lại là những điểm yếu của các DNNVV của Việt Nam.

Chương trình Green Tech Hub mong muốn mang lại những giải pháp đổi mới sáng tạo hỗ trợ DNNVV giải quyết các vấn đề, thách thức về tăng trưởng xanh. Chương trình hiện đang tìm kiếm sự quan tâm của cộng đồng DNNVV Việt Nam tham gia Chương trình Green Tech Hub để thí điểm và phát triển các giải pháp công nghệ nâng cao hiệu suất hoạt động, tiết kiệm chi phí vận hành, thúc đẩy đổi mới sáng tạo vì một nền kinh tế xanh​.

Chương trình sẽ tập trung thí điểm và phát triển các giải pháp thuộc 2 lĩnh vực:

-       Kinh tế tuần hoàn

-       Hiệu quả năng lượng

Lợi ích cho doanh nghiệp khi tham gia Chương trình:

  1. Tư vấn 1:1 từ chuyên gia về vấn đề cụ thể của doanh nghiệp
  2. Thí điểm giải pháp giải quyết vấn đề của doanh nghiệp
  3. Kết nối với mạng lưới đổi mới sáng tạo của GIZ tại Việt Nam, các nước trong khu vực Đông Nam Á và EU
  4. Cơ hội được đào tạo, nâng cao năng lực về chuyển đổi số
  5. Cơ hội nhận được gói hỗ trợ kỹ thuật 1-1 về chuyển đổi số

Đăng ký tham gia chương trình, vui lòng truy cập: http://greentechhub.asia/greentechhub/

Hoặc liên hệ:

Bà Hương Vũ (dtc-vietnam@giz.de, 0915163388)

Hạn chót đăng ký: 15.09.2022

Chương trình Green Tech Hub được triển khai trong khuôn khổ Dự án Trung tâm Chuyển đổi số (Digital Transformation Center Vietnam) của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) GmbH. Dự án do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) tài trợ, với sự phối hợp của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam