ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Thúc đẩy đầu tư bền vững, có trách nhiệm: Hướng tới một nền nông nghiệp xanh tại Việt Nam

Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp cùng Tổ chức Tăng trưởng Châu Á (Grow Asia) và Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững tại Việt Nam (PSAV) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy đầu tư bền vững, có trách nhiệm: Hướng tới một nền nông nghiệp xanh tại Việt Nam”. 

Mục đích chương trình: 

Giới thiệu Hướng dẫn ASEAN RAI tới các nhà đầu tư và doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp; Chia sẻ một số công cụ hỗ trợ việc áp dụng Hướng dẫn ASEAN RAI nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư có trách nhiệm tại Việt Nam.

Thời gian: 13.30 - 16:30 ngày 15/3/2022 

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Địa điểm: Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Trực tiếp: Phòng 101 B6, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

 

SỰ KIỆN KHÁC

Hội thảo tham vấn về thành lập Trung tâm Đổi mới Thực phẩm tại Việt Nam

Họp thường niên Đối tác Khối tư PSAV

Hội thảo Tham vấn về Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Lương thực thực phẩm tại Việt Nam

Họp tham vấn về Kế hoạch hoạt động của Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) giai đoạn 2021 - 2025, Tầm nhìn đến 2030

Hội thảo Tầm nhìn và đối thoại công - tư ngành rau quả Việt Nam và Khởi động Dự án ASEAN Agritrade