ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Tập huấn về Kinh tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị cà phê tại Sơn La

23/ 05/ 2024

Trong khuôn khổ dự án “Xây dựng năng lực và phổ biến các mô hình Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp tại một số địa điểm của Việt Nam”, Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) đã phối hợp với Viện Khoa học phát triển nông thôn (SIRD) và Tổ chức phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP) tổ chức khóa tập huấn “Kinh tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị cà phê” cho các tác nhân và các bên liên quan tại Sơn La.

Thời gian: 23 – 25 tháng 5 năm 2024

Địa điểm: Nhà Văn hóa xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Khóa tập huấn nhằm chuyển đổi từ mô hình kinh tế tuyến tính, vốn gây cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường, sang mô hình Kinh tế tuần hoàn. Chương trình được thiết kế nhằm giúp học viên nắm bắt những khái niệm cơ bản về Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp; cách cách xử lý, sử dụng phụ phế phẩm cà phê và lúa theo hướng Kinh tế tuần hoàn; và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các mô hình xử lý phế thải từ các chuỗi giá trị lúa gạo và cà phê tại địa phương.

Tài liệu tập huấn được biên soạn với sự hợp tác của Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP), Viện Quản lý Nước Quốc tế (IWMI) và Viện Khoa học Phát triển nông thôn (SIRD). Tài liệu gồm 3 chuyên đề quan trọng: (i) Tổng quan về kinh tế tuần hoàn trong chuỗi lúa gạo và cà phê; (ii) Hướng dẫn sử dụng phế phẩm trong chuỗi cà phê theo hướng kinh tế tuần hoàn; (iii) Hướng dẫn sử dụng phụ phế phẩm trong chuỗi lúa gạo theo hướng kinh tế tuần hoàn. UNDP, IWMI và SIRD hy vọng tài liệu phối hợp đầu tiên này sẽ góp một phần vào việc nâng cao năng lực Kinh tế tuần hoàn cho các tác nhân và bên liên quan trong các chuỗi giá trị lúa gạo cần Thơ và cà phê Sơn La.