Họp trưởng nhóm khối Công các Nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc Đối tác Phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Họp trưởng nhóm khối Công các Nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc Đối tác Phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV)".

Thời gian: 8:30 – 10:30, ngày 15/10/2020 (Thứ Năm).

Địa điểm: Phòng 2A2, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Chủ trì: Thứ Trưởng Lê Quốc Doanh

Danh mục