Họp toàn thể trực tuyến về Kế hoạch hành động của cộng đồng các nước ASEAN ứng phó với Sâu keo mua thu

Tổ chức Grow Asia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ban Thư ký ASEAN và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) tổ chức Họp toàn thể trực tuyến về Kế hoạch hành động của cộng đồng các nước ASEAN ứng phó với Sâu keo mua thu.

Tại phiên họp, các chuyên gia trong ngành, các doanh nghiệp và đại diện chính phủ các nước sẽ chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch hại nghiêm trọng này. Kế hoạch hành động của cộng đồng các nước ASEAN ứng phó với Sâu keo mua thu cũng sẽ được trình bày và thảo luận nhằm thống nhất chương trình hợp tác của các đối tác có liên quan trong tương lai.

Danh mục