ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Họp toàn thể Nhóm công tác PPP trong khuôn khổ PSAV năm 2022: Xây dựng một nền nông nghiệp xanh và gia tăng giá trị

Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp toàn thể Nhóm công tác PPP năm 2022 trong khuôn khổ Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV): Xây dựng một nền nông nghiệp xanh và gia tăng giá trị.

Mục đích: (i) Cập nhật chính sách của Việt Nam thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu; (ii) Tổng kết các hoạt động thực hiện trong năm 2022; (iii) Đối thoại Công – Tư về kỳ vọng của doanh nghiệp đối với các chính sách của chính phủ để hỗ trợ khu vực tư nhân trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp xanh; (iv) Giới thiệu Mạng lưới đổi mới sáng tạo lương thực, thực phẩm (FIH); (v) Ký kết các Bản Ghi nhớ hợp tác và định hướng kế hoạch thực hiện năm 2023.

          Thời gian: 08.00 – 12.00 ngày 5/12/2022

          Địa điểm: Meliá Hanoi - 44 P. Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

          Chủ trì: Bộ trưởng Lê Minh Hoan

Thành phần tham dự: Trưởng các Nhóm công tác PPP ngành hàng; các Cơ quan có liên quan của Bộ; các Bộ/ngành; các doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, hiệp hội, tổ chức quốc tế và phi chính phủ.

          Đề nghị các đại biểu đăng ký tham dự họp với Ban Thư ký PSAV (anh Hoàng Minh Thái, DĐ: 0977466988, Email: thai.htqt@mard.gov.vn; anh Bùi Ngọc Anh, DĐ: 0932130893, Email: psav.office@psav-mard.org.vn) trước ngày 28/11/2022.

SỰ KIỆN KHÁC

Tập huấn về Kinh tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị cà phê tại Sơn La

Hội thảo Tổng kết hoạt động và lập kế hoạch năm 2024 Nhóm công tác PPP về Rau quả

Họp toàn thể Nhóm công tác PPP ngành hàng trong khuôn khổ PSAV năm 2023 “Doanh nghiệp với Chuyển đổi xanh: Phát triển nông nghiệp xanh và phát thải thấp”

Tọa đàm Đối tác công - tư thúc đẩy đổi mới sáng tạo, triển khai Đề án 1 triệu ha lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp

Hội thảo Thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn và công cụ bền vững trong các chuỗi cung ứng, từ góc độ toàn cầu đến kinh nghiệm thực tế của Việt Nam