ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Họp toàn thể Nhóm công tác PPP ngành hàng trong khuôn khổ PSAV năm 2023 “Doanh nghiệp với Chuyển đổi xanh: Phát triển nông nghiệp xanh và phát thải thấp”

Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức cuộc họp toàn thể Nhóm công tác PPP năm 2023 trong khuôn khổ Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV): Doanh nghiệp với Chuyển đổi xanh: Phát triển nông nghiệp xanh và phát thải thấp.

Mục đích: (1) Trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong phát triển nông nghiệp xanh - nâng cao giá trị gia tăng; (2) Đưa ra các ý tưởng đổi mới và tiến bộ trong chuyển đổi xanh trong nông nghiệp; (3) Thông báo Quyết định thành lập FIHV, mục tiêu, mô hình hoạt động và kế hoạch triển khai.

Thời gian: 08.00 – 12.00 ngày 31/01/2024

Địa điểm: Phòng họp Hoa Mai – 201 B6 – Bộ Nông nghiệp và PTNT, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Chủ trì: Bộ trưởng Lê Minh Hoan

Thành phần tham dự: Trưởng các Nhóm công tác PPP ngành hàng; các Cơ quan có liên quan của Bộ; các Bộ/ngành; các doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, hiệp hội, tổ chức quốc tế và phi chính phủ.

Đề nghị các đại biểu đăng ký tham dự họp với Ban Thư ký PSAV (anh Hoàng Minh Thái, DĐ: 0977466988, Email: thai.htqt@mard.gov.vn; anh Bùi Ngọc Anh, DĐ: 0932130893, Email: psav.office@psav-mard.org.vn) trước ngày 25/01/2024

SỰ KIỆN KHÁC

Tập huấn về Kinh tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị cà phê tại Sơn La

Hội thảo Tổng kết hoạt động và lập kế hoạch năm 2024 Nhóm công tác PPP về Rau quả

Tọa đàm Đối tác công - tư thúc đẩy đổi mới sáng tạo, triển khai Đề án 1 triệu ha lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp

Hội thảo Thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn và công cụ bền vững trong các chuỗi cung ứng, từ góc độ toàn cầu đến kinh nghiệm thực tế của Việt Nam

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tăng cường vai trò phụ nữ trong một số chuỗi nông sản