ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Họp thường niên Đối tác Khối tư PSAV

Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) trân trọng mời Quý Thành viên và các Đối tác tham dự Họp thường niên Đối tác Khối tư PSAV. Cuộc họp được tổ chức với mục đích: (i) Cập nhật các hoạt động của PSAV; (ii) Thảo luận và đề xuất từ Khối tư nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động Hợp tác Công-Tư trong ngành nông nghiệp; (iii) Chia sẻ các sáng kiến thúc đẩy tốt hơn sự liên kết giữa các Nhóm công tác PPP vì mục tiêu phát triển bền vững của ngành nông nghiệp 

Thời gian: 13.30 – 15.30, thứ Sáu, ngày 12 tháng 11 năm 2021

Hình thức: Zoom Meeting

Ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt

Chủ trì cuộc họp: Ông Binu Jacob – Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, Đồng Chủ trì PSAV

 

SỰ KIỆN KHÁC

Hội thảo tham vấn về thành lập Trung tâm Đổi mới Thực phẩm tại Việt Nam

Thúc đẩy đầu tư bền vững, có trách nhiệm: Hướng tới một nền nông nghiệp xanh tại Việt Nam

Hội thảo Tham vấn về Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Lương thực thực phẩm tại Việt Nam

Họp tham vấn về Kế hoạch hoạt động của Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) giai đoạn 2021 - 2025, Tầm nhìn đến 2030

Hội thảo Tầm nhìn và đối thoại công - tư ngành rau quả Việt Nam và Khởi động Dự án ASEAN Agritrade