ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Họp tham vấn về Kế hoạch hoạt động của Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) giai đoạn 2021 - 2025, Tầm nhìn đến 2030

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời Ông/Bà tới tham dự “Họp tham vấn về Kế hoạch hoạt động của Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) giai đoạn 2021 - 2025, Tầm nhìn đến 2030”.

Thời gian: 8:30 – 12:00, ngày 17/6/2020 (Thứ Tư).

Địa điểm: Khách sạn Novotel Saigon Center, 167 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Chủ trì: Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

SỰ KIỆN KHÁC

Hội thảo tham vấn về thành lập Trung tâm Đổi mới Thực phẩm tại Việt Nam

Thúc đẩy đầu tư bền vững, có trách nhiệm: Hướng tới một nền nông nghiệp xanh tại Việt Nam

Họp thường niên Đối tác Khối tư PSAV

Hội thảo Tham vấn về Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Lương thực thực phẩm tại Việt Nam

Hội thảo Tầm nhìn và đối thoại công - tư ngành rau quả Việt Nam và Khởi động Dự án ASEAN Agritrade