Họp tham vấn lần 2 về Kế hoạch hoạt động của Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) giai đoạn 2021 - 2025, Tầm nhìn đến 2030

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Họp tham vấn về Kế hoạch hoạt động của Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) giai đoạn 2021 - 2025, Tầm nhìn đến 2030”.

Thời gian: 9:00 – 12:00, ngày 22/7/2020 (Thứ Tư).

Địa điểm: Phòng 101, Nhà B6, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Chủ trì: Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Danh mục