ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Hội thảo triển vọng hợp tác Công- Tư (PPP) trong phát triển ngành rau quả Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội thảo triển vọng hợp tác Công - Tư (PPP) trong phát triển ngành rau quả Việt Nam.

Mục đích: (i) Phát động Chương trình "Môi trường sạch - Cuộc sống xanh"; (ii) Báo cáo các khó khăn, thách thức, thành tựu và triển vọng trong lĩnh vực rau quả; (iii) Tọa đàm Vai trò Hợp tác công tư trong sản xuất rau quả bền vững tại Việt Nam; (iv) Báo cáo: Kết quả, thành tựu của mô hình hợp tác sản xuất khoai tây bền vững tại Việt Nam giữa Syngenta và PepsiCo, triển vọng 2022-2025; (v) Ký kết các Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Syngenta và PepsiCo.

          Thời gian: 08.00 – 16.15 ngày 7/12/2022

          Địa điểm: Golf Valley Hotel Dalat – 94 Đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

          Chủ trì: Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế

Thành phần tham dự: Trưởng các Nhóm công tác PPP ngành hàng; các Cơ quan có liên quan của Bộ; các Bộ/ngành; các doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, hiệp hội, tổ chức quốc tế và phi chính phủ.

          Đề nghị các đại biểu đăng ký tham dự họp với Ban Thư ký PSAV (anh Hoàng Minh Thái, DĐ: 0977466988, Email: thai.htqt@mard.gov.vn; anh Bùi Ngọc Anh, DĐ: 0932130893, Email: psav.office@psav-mard.org.vn) trước ngày 30/11/2022

SỰ KIỆN KHÁC

Tập huấn về Kinh tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị cà phê tại Sơn La

Hội thảo Tổng kết hoạt động và lập kế hoạch năm 2024 Nhóm công tác PPP về Rau quả

Họp toàn thể Nhóm công tác PPP ngành hàng trong khuôn khổ PSAV năm 2023 “Doanh nghiệp với Chuyển đổi xanh: Phát triển nông nghiệp xanh và phát thải thấp”

Tọa đàm Đối tác công - tư thúc đẩy đổi mới sáng tạo, triển khai Đề án 1 triệu ha lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp

Hội thảo Thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn và công cụ bền vững trong các chuỗi cung ứng, từ góc độ toàn cầu đến kinh nghiệm thực tế của Việt Nam