ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

ENG VI

Hội thảo triển vọng hợp tác Công- Tư (PPP) trong phát triển ngành rau quả Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội thảo triển vọng hợp tác Công - Tư (PPP) trong phát triển ngành rau quả Việt Nam.

Mục đích: (i) Phát động Chương trình "Môi trường sạch - Cuộc sống xanh"; (ii) Báo cáo các khó khăn, thách thức, thành tựu và triển vọng trong lĩnh vực rau quả; (iii) Tọa đàm Vai trò Hợp tác công tư trong sản xuất rau quả bền vững tại Việt Nam; (iv) Báo cáo: Kết quả, thành tựu của mô hình hợp tác sản xuất khoai tây bền vững tại Việt Nam giữa Syngenta và PepsiCo, triển vọng 2022-2025; (v) Ký kết các Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Syngenta và PepsiCo.

          Thời gian: 08.00 – 16.15 ngày 7/12/2022

          Địa điểm: Golf Valley Hotel Dalat – 94 Đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

          Chủ trì: Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế

Thành phần tham dự: Trưởng các Nhóm công tác PPP ngành hàng; các Cơ quan có liên quan của Bộ; các Bộ/ngành; các doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, hiệp hội, tổ chức quốc tế và phi chính phủ.

          Đề nghị các đại biểu đăng ký tham dự họp với Ban Thư ký PSAV (anh Hoàng Minh Thái, DĐ: 0977466988, Email: thai.htqt@mard.gov.vn; anh Bùi Ngọc Anh, DĐ: 0932130893, Email: psav.office@psav-mard.org.vn) trước ngày 30/11/2022

SỰ KIỆN KHÁC

Hội nghị Bộ trưởng về Chuyển đổi số trong hệ thống lương thực, thực phẩm liên khu vực

Hội thảo Định hướng Chiến lược của Nhóm công tác PPP ngành hàng Lúa gạo Việt Nam

Họp toàn thể Nhóm công tác PPP trong khuôn khổ PSAV năm 2022: Xây dựng một nền nông nghiệp xanh và gia tăng giá trị

Diễn đàn “Nông nghiệp sinh thái: Giải pháp thiết thực cho giảm phát thải và phát triển nông nghiệp bền vững”

Hội thảo: “Lộ trình Lương thực và Nông nghiệp ASEAN hướng tới COP 27”