ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Hội thảo tham vấn về thành lập Trung tâm Đổi mới Thực phẩm tại Việt Nam

Hội thảo tham vấn về thành lập Trung tâm Đổi mới Thực phẩm tại Việt Nam trong khuôn khổ Đối tác nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV).”

Mục đích chương trình: 

Giới thiệu về cơ chế, bối cảnh thành lập Trung tâm đổi mới thực phẩm tại Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm / bài học từ sự phát triển hiện tại của Trung tâm đổi mới thực phẩm ở các quốc gia khác; - Trao đổi các chủ đề, hoạt động và cơ chế triển khai của Trung tâm Đổi mới Thực phẩm tứ Trung ương tới địa phương; - Kế hoạch thực hiện của Trung tâm Đổi mới Thực phẩm trong ngắn hạn và trung hạn; - Vai trò của khu vực Nhà nước và Tư nhân đối với việc thiết lập và thực hiện Trung tâm Đổi mới Thực phẩm tại Việt Nam.

Thời gian: 14h00 – 17h00, Thứ Ba, ngày 31/5/2022

Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt

Địa điểm: Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

-         Trực tiếp:        Phòng 201B6, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

 

SỰ KIỆN KHÁC

Thúc đẩy đầu tư bền vững, có trách nhiệm: Hướng tới một nền nông nghiệp xanh tại Việt Nam

Họp thường niên Đối tác Khối tư PSAV

Hội thảo Tham vấn về Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Lương thực thực phẩm tại Việt Nam

Họp tham vấn về Kế hoạch hoạt động của Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) giai đoạn 2021 - 2025, Tầm nhìn đến 2030

Hội thảo Tầm nhìn và đối thoại công - tư ngành rau quả Việt Nam và Khởi động Dự án ASEAN Agritrade