ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Hội thảo Tầm nhìn và đối thoại công - tư ngành rau quả Việt Nam và Khởi động Dự án ASEAN Agritrade

Đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu nông sản, trong đó có rau, quả tươi là một trong những mục tiêu chiến lược trong phát triển nông nghiệp Việt Nam; trong đó liên kết sản xuất, đặc biệt là hợp tác theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã và đang là yếu tố then chốt để nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng rau quả.

Nhằm tạo điều kiện cho các bên liên quan có cơ hội đối thoại trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp phát triển hợp tác trong áp dụng các tiêu chuẩn bền vững ngành hàng rau, quả, nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổ chức
Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) thông qua dự án “Thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản bền vững tại ASEAN”
(gọi tắt là ASEAN AgriTrade) phối hợp tổ chức Hội thảo: Tầm nhìn và đối thoại công - tư ngành rau quả Việt Nam và Khởi động Dự án ASEAN Agritrade”.

1. Thời gian: Từ 08h00 - 16h00, ngày 23/6/2020 (Thứ Ba).
2. Địa điểm: Phòng Sentosa (Tầng 3), Khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.
3. Nội dung: (Phụ lục I đính kèm).
4. Thành phần tham dự: (Phụ lục II đính kèm).
Đại diện các thành viên Nhóm công tác PPP ngành hàng rau quả, các Bộ/ngành, các Hiệp hội và đơn vị cung cấp dịch vụ có liên quan, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành rau quả, GIZ, đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT một số tỉnh, thành phố sản xuất rau quả trọng điểm trong cả nước.
5. Chủ trì: Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Trồng trọt, GIZ.

SỰ KIỆN KHÁC

Hội thảo tham vấn về thành lập Trung tâm Đổi mới Thực phẩm tại Việt Nam

Thúc đẩy đầu tư bền vững, có trách nhiệm: Hướng tới một nền nông nghiệp xanh tại Việt Nam

Họp thường niên Đối tác Khối tư PSAV

Hội thảo Tham vấn về Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Lương thực thực phẩm tại Việt Nam

Họp tham vấn về Kế hoạch hoạt động của Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) giai đoạn 2021 - 2025, Tầm nhìn đến 2030