ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

ENG VI

Hội nghị toàn thể Chương trình hỗ trợ quốc tế (ISG) 2021 “Đối tác xanh cho một nền nông nghiệp mới”

Hội nghị toàn thể Chương trình hỗ trợ quốc tế (ISG) 2021 “Đối tác xanh cho một nền nông nghiệp mới”

Nội dung:

- Tham vấn dự thảo Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch hành động quốc gia của Việt Nam về hệ thống lương thực thực phẩm bền vững giai đoạn 2021-2030.

- Thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 26) và các công việc cần triển khai của ngành nông nghiệp.

- Kêu gọi các đối tác quốc tế tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Bộ để Nông nghiệp Việt Nam sớm đạt được mục tiêu phát triển xanh và bền vững.

Thời gian: Từ 8.30, Thứ Năm, ngày 16/12/2021 (chương trình chi tiết đính kèm).

Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Địa điểm: Đầu cầu chính tại Hội trường 201B6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng chủ trì: Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Ông Rémi Nono Womdim, Trưởng đại diện FAO tại Việt Nam.

 

SỰ KIỆN KHÁC

Cuộc họp các Nhóm công tác PPP trong khuôn khổ Đối tác nông nghiệp bền vững Việt Nam

Họp hội nghị toàn thể ISG 2020

Họp Hội nghị toàn thể và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV)

Họp trưởng nhóm khối Công các Nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc Đối tác Phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV)

Họp tham vấn lần 2 về Kế hoạch hoạt động của Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) giai đoạn 2021 - 2025, Tầm nhìn đến 2030