ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

ENG VI

Diễn đàn Hệ thống Lương thực - Thực phẩm ASEAN ứng phó đại dịch COVID-19

Diễn đàn Hệ thống Lương thực - Thực phẩm ASEAN ứng phó đại dịch COVID-19

Một sự kiện cấp cao quy tụ các nhà lãnh đạo cấp cao từ chính phủ các nước ASEAN, khu vực tư nhân toàn cầu và các tổ chức xã hội dân sự quốc tế, các tổ chức nông dân và các bên liên quan quan trọng khác để trao đổi và hợp tác trong phát triển lương thực, nông lâm nghiệp nhằm đưa ra những hành động, giải pháp phối hợp ứng phó để ngăn chặn sự lây lan của virus và giảm thiểu các tác động kinh tế xã hội của đại dịch COVID-19.

SỰ KIỆN KHÁC

Hội nghị toàn thể Chương trình hỗ trợ quốc tế (ISG) 2021 “Đối tác xanh cho một nền nông nghiệp mới”

Cuộc họp các Nhóm công tác PPP trong khuôn khổ Đối tác nông nghiệp bền vững Việt Nam

Họp hội nghị toàn thể ISG 2020

Họp Hội nghị toàn thể và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV)

Họp trưởng nhóm khối Công các Nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc Đối tác Phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV)