ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

ENG VI

Cuộc họp các Nhóm công tác PPP trong khuôn khổ Đối tác nông nghiệp bền vững Việt Nam

Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) sẽ tổ chức Cuộc họp các Nhóm công tác PPP trong khuôn khổ Đối tác nông nghiệp bền vững Việt Nam như sau:

  • Thời gian: từ 13.30 – 17.00, thứ Sáu ngày 8 tháng 10 năm 2021
  • Địa điểm: Phòng 102 B6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt
  • Mục đích cuộc họp: Tổng kết các hoạt động thực hiện trong năm 2021; trao đổi và đề xuất giải pháp xử lý các khó khăn, tồn tại trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu trong bối cảnh covid-19; định hướng kế hoạch thực hiện năm 2022
 

SỰ KIỆN KHÁC

Hội thảo triển vọng hợp tác Công- Tư (PPP) trong phát triển ngành rau quả Việt Nam

Họp toàn thể Nhóm công tác PPP trong khuôn khổ PSAV năm 2022: Xây dựng một nền nông nghiệp xanh và gia tăng giá trị

Diễn đàn “Nông nghiệp sinh thái: Giải pháp thiết thực cho giảm phát thải và phát triển nông nghiệp bền vững”

Hội thảo: “Lộ trình Lương thực và Nông nghiệp ASEAN hướng tới COP 27”

Tập Huấn: Lồng ghép giới vào chuỗi giá trị nông nghiệp