Họp thường niên Đối tác Phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV)

Thời gian: Từ 08:00 - 12:00, ngày 17/5/2019 (thứ Sáu)

Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific, số 1 Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

Đồng chủ trì: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh; Bà Marion Martinez, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Yara Việt Nam và Ông Grahame Dixie, Giám đốc điều hành Grow Asia

Tài liệu hội thảo

Danh mục