Họp tham vấn xây dựng Nghị định các chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài vào ngành nông nghiệp, nông thôn

Nội dung chính: Thảo luận (i) Các ngành, nghề ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài trong nông nghiệp, nông thôn; và (ii) Chính sách cụ thể ưu đãi và hỗ trợ đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Thời gian: Từ 8.00′ ngày thứ hai 13/7/2015

Địa điểm: Khách sạn Bảo Sơn, 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Chủ trì: Thứ trưởng Lê Quốc Doanh

 

Danh mục