Họp Đồng trưởng nhóm Nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc Đối tác Phát triển Bền vững Nông nghiệp Việt Nam (PSAV)

Thời gian: Từ 13:00 đến 17:00, ngày 20/02/2019 (thứ Tư)

Địa điểm: P101 nhà B6, Bộ NN&PTNT, 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Chủ trì: Ông Trần Kim Long, Vụ trưởng Vụ HTQT và Bà Glotin Martinez Marion Elisabeth, Tổng Giám đốc Công try TNHH Yara Việt Nam

Tài liệu hội thảo

Danh mục