Hội thảo nâng cao năng lực xuất khẩu và an toàn thực phẩm nông sản Việt Nam: Vai trò của quản lý hóa chất nông nghiệp

Thời gian:

Ngày 27/11/2018 (Thứ Ba)

Địa điểm :

Ballroom tầng 2, khách sạn InterContinental, số 5 Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội

Chủ trì    :

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tài liệu hội thảo

Danh mục