Hội thảo hợp tác công tư phát triển bền vững ngành hàng cà phê Việt Nam 2018

Nhằm thúc đẩy hợp tác công tư, chia sẻ kinh nghiệm và sáng kiến trong liên kết chuỗi, phát triển bền vững ngành hàng cà phê, Ban điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam (VCCB) tổ chức hội thảo "Hợp tác công tư phát triển bền vững ngành hàng cà phê Việt Nam 2018" dưới sự đồng tài trợ  của Diễn đàn cà phê toàn cầu (GCP), Grow Asia và HRNS/EDE Consulting.

Thời gian: 7:30 - 17:30, ngày 04 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn Novotel, 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Chủ trì: Lãnh đạo VCCB

(Chương trình hội thảo đính kèm)

Danh mục