Hội thảo “Mở rộng mô hình hợp tác hiệu quả, liên kết chuỗi và phát triển bền vững: Kinh nghiệm thực tiễn từ ngành hàng cà phê”

Nhóm công tác đối tác công tư (PPP) ngành hàng Cà phê (đồng thời phụ trách Tiểu ban Sản xuất, Ban điều phối ngành hàng Cà phê Việt Nam (VCCB) là Nhóm công tác có nhiều hoạt động thành công nổi bật trong liên kết chuỗi và sản xuất cà phê theo mô hình bền vững. Để nhân rộng mô hình thành công này, cũng như nâng cao vai trò của VCCB, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo kết hợp với tham quan chia sẻ kinh nghiệm của Nhóm công tác PPP ngành hàng Cà phê trong hợp tác theo hình thức PPP với các đối tác tham gia ngành hàng cà phê nói riêng và các Nhóm PPP các ngành hàng khác nói chung.

Bộ Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời Ông/Bà tới tham dự Hội thảo nói trên, cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 07:30 - 17:15, ngày 10 tháng 12 năm 2017 (chương trình đính kèm).

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn - Đà Lạt, 180 đường 3/2, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT và Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm  Đồng.

Thông tin chi tiết

 

Danh mục