Hội nghị Toàn thể Chương trình Hỗ trợ Quốc tế (ISG) năm 2017

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Toàn thể Chương trình Hỗ trợ Quốc tế (ISG) năm 2017 với chủ đề: “Tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu: An toàn thực phẩm và Liên kết tiêu thụ nông sản”. Đây là hội nghị đối thoại thường niên của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm tăng cường hợp tác thúc đẩy các ưu tiên phát triển ngành nông nghiệp.

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời Quý Cơ quan cử đại diện tham dự Diễn đàn nêu trên.

Thông tin chi tiết vui lòng xem Giấy mời (chi tiết).

Đề nghị Qúy Cơ quan khẳng định tham gia trước ngày 7/12/2017 với chị Lê Thị Mỹ Hạnh (DĐ: 0986936116, 02437711736, Email: isgmard@mard.gov.vn) hoặc chị Đỗ Thị Dung (DĐ: 0912177076).

Trân trọng.

Danh mục