Hội nghị “Nhóm Đặc trách đối tác công tư ngành nông nghiệp”

Thời gian: 14h00-17h00 thứ 2 ngày 08/12/2014

Địa điểm: Khách sạn Sofitel Plaza, số 1 đường Thanh Niên, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Chủ trì: Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Danh mục