Học tập và chia sẻ kinh nghiệm Nhóm công tác PPP ngành hàng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời Ông/Bà tới tham dự “Họp thường niên nhóm công tác ngành hàng thuộc Đối tác Phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam (PSAV)” và Hội thảo “Học tập và chia sẻ kinh nghiệm Nhóm công tác PPP ngành hàng”, nội dung cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00, ngày 16/8/2018 (thứ Năm)

Địa điểm: Phòng họp Ballroom, tầng 1; Khách sạn Daewoo Hà Nội, Số 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Chủ trì: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường và Bà Glotin Martinez Marion Elisabeth Tổng Giám đốc Công ty TNHH Yara Việt Nam

Nội dung: (i) Cập nhật các hoạt động của các nhóm Công tác PPP ngành hàng và Ban Thư ký PSAV; (ii) Thảo luận các vấn đề nhằm củng cố Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam; (iii) Đối thoại Công Tư giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và các thành viên PSAV và (iv) Chia sẻ kinh nghiệm giữa các Nhóm công tác ngành hàng. (Chương trình dự kiến gửi đính kèm).

Thành phần: Trưởng các Nhóm công tác PPP ngành hàng; các CEO các Tập đoàn/Công ty đa quốc gia đồng trưởng Nhóm công tác PPP ngành hàng; các Cơ quan có liên quan của Bộ; các Bộ/ngành; các Hiệp hội có liên quan trong và ngoài nước; thành viên nhóm PSAV, quan sát viên; Ban Thư ký Grow Asia; các tổ chức trong nước và quốc tế có liên quan khác.

          Đề nghị Qúy Cơ quan xác nhận tham gia trước Thứ Ba ngày 14/8/2018 với ông Bùi Ngọc Anh (DĐ: 0932130893, Email: psav.office@psav-mard.org.vn) hoặc bà Vũ Thu Giang (DĐ: 0985024495, Email: giang@psav-mard.org.vn)./.

Danh mục