Diễn đàn Tầm nhìn và Đối thoại PPP Ngành hàng Chăn nuôi và Lễ ra mắt Nhóm công tác PPP Ngành hàng Chăn nuôi

Sự hợp tác giữa các đối tác trong ngành nông nghiệp nói chung và ngành chăn nuôi nói riêng theo hình thức đối tác công tư (PPP) nhằm tăng giá trị gia tăng, tăng khả năng cạnh tranh của các các bên tham gia trong chuỗi giá trị. Vì vậy, để tạo điều kiện cho các đối tác trong ngành có cơ hội trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển hợp tác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Diễn đàn Tầm nhìn và Đối thoại PPP Ngành hàng Chăn nuôi: Thách thức và tiềm năng phát triển chăn nuôi bò sữa và sản phẩm sữa “Lễ ra mắt Nhóm công tác PPP Ngành hàng Chăn nuôi”.

Thời gian: bắt đầu từ 8 giờ 30, ngày 24/9/2019 (thứ Ba).

Địa điểm: Phòng Ballroom, Khách sạn Pan Pacific, số 1 Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội.

Chủ trì: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến.

Thành phần: Đại diện các thành viên Nhóm công tác PPP ngành hàng Chăn nuôi, các cơ quan có liên quan của Bộ; các Bộ/ngành; các Hiệp hội có liên quan trong và ngoài nước; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi; Văn phòng PSAV; Grow Asia; đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn một số tỉnh, thành phố; các tổ chức quốc tế và trong nước có liên quan khác.

Để có được sự chuẩn bị chu đáo, xin vui lòng xác nhận tham dự với Ban Tổ chức trước Thứ Hai ngày 21/9/2019 với chị Vũ Thu Giang (DĐ: 0985024495, Email: psav.office@psav-mard.org.vn)./.

Danh mục