Cuộc họp tiểu Nhóm công tác ngành hàng hồ tiêu và gia vị trong khuôn khổ Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV)

Thời gian: 14:00 – 17:00, ngày 09 tháng 12 năm 2015 (Thứ Tư)

Địa điểm: Văn phòng Bộ tại TP HCM, 135 Pasteur, quận 3, TP. HCM

Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Nội dung: Thảo luận để xây dựng kế hoạch hành động cho sản xuất hồ tiêu có trách nhiệm để từ đó nâng cao nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và an toàn vệ sinh cho sản phẩm hồ tiêu Việt Nam.

Thành phần: Các Cục/Vụ có liên quan của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam; Hiệp hội gia vị của châu Âu, Hoa Kỳ, Canada; Nhóm công tác PPP hồ tiêu và gia vị; một số Công ty xuất khẩu hồ tiêu lớn của Việt Nam và các cơ quan trong nước và quốc tế có liên quan.

Danh mục