Công bố kết quả thí điểm hệ thống thông tin mã số vùng trồng cà phê tại Lâm Đồng và xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo

Kính gửi quý đối tác,

Trong năm 2018, Cục Trồng Trọt (DCP) phối hợp cùng Diễn Đàn Cà Phê Toàn Cầu (GCP) đã xây dựng hệ thống thông tin mã hộ vùng trồng cà phê, và  thực hiện thí điểm thu thập dữ liệu trên 5 xã huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng, gồm Tân Châu, Gưng Ré, Đinh Lạc, Thị Trấn Di Linh, và Tân Nghĩa. Nhằm chia sẻ các  kết quả đã đạt được từ giai đoạn thí điểm, và triển khai cụ thể nội dung quản lý và cấp mã số vùng trồng của Luật Trồng Trọt mới được Quốc Hội ban hành, DCP và GCP phối hợp tổ chức hội thảo “Công bố kết quả thí điểm hệ thống thông tin mã số vùng trồng cà phê tại Lâm Đồng và xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo”. Trân trọng kính mời quý vị tham gia hội thảo, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: 08.00 – 12.00, ngày 23/5/2019

- Địa điểm: Khách sạn Hà Nội Club, số 76 Phố Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

- Nội dung: Chia sẻ kết quả giai đoạn thí điểm, bài học kinh nghiệm, đưa ra các khuyến nghị, kế hoạch mở rộng hệ thống mã số vùng trồng tại các địa phương trong giai đoạn tiếp theo.

(Xem thư mời và chương trình đính kèm)

Vui lòng xác nhận tham dự với cô Liên trước 17.00 giờ ngày 21/5/2019 qua email: nguyenlien@globalcoffeeplatform.org hoặc điện thoại số 0988 906 619.

Rất mong được đón tiếp quý vị tại hội thảo.

Danh mục