Danh mục

Áp dụng cơ chế PPP trong lĩnh vực nông nghiệp

02/ 10/ 2015

Ngày 04/9/2015, Bộ Nông nghiệp & PTNT có văn bản số 7256/TB-BNN-VP Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Cao Đức Phát về áp dụng các dự án PPP trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ trưởng đã quyết định thí điểm 06 dự án được sử dụng ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp khi khu vực tư nhân đầu tư.

Đối với 6 dự án thí điểm, Bộ trưởng giao các đơn vị lựa chọn dự án, đề xuất chủ trương đầu tư và tìm đối tác đàm phán, thỏa thuận đầu tư trong một số lĩnh vực, cụ thể:

  1. Dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; nghiên cứu mô hình đã có ở Thái Bình để đề xuất dự án đầu tư ở địa phương khác;
  2. Dự án tưới cho cây cà phê khu vực Tây Nguyên
  3. Dự án trồng rừng phòng hộ ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long: nghiên cứu mô hình trồng rừng kết hợp với nuôi tôm ở Sóc Trăng.
  4. Dự án đầu tư xây dựng cảng cá.
  5. Dự án cung cấp nước cho các khu vực công nghiệp: nghiên cứu mô hình cung cấp nước sạch ở khu kinh tế Vũng Áng – Hà Tĩnh để xây dựng cho dự án hồ chứa nước Đồng Điền;
  6. Xây dựng mô hình PPP với tập đoàn Unilever đối với cây chè ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

(Toàn văn Thông báo số 7256/TB-BNN-VP ngày 04/9/2015 được đính kèm)