Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

Về chúng tôi

PSAV được thành lập từ năm 2010 theo “Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp 2020” hướng tới mục tiêu 20-20-20, là tăng 20% năng suất, giảm 20% đói nghèo, và giảm 20% phát thải. PSAV tập trung vào kết nối các tác nhân trong ngành nông nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm, cùng hợp tác phát triển chuỗi giá trị các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam theo hình thức Đối tác công tư (PPP). Tới thời điểm hiện tại , PSAV có 8 Nhóm công tác PPP ngành hàng, bao gồm các Nhóm về cà phê, chè, rau quả, thủy sản, gạo, gia vị và hồ tiêu, chăn nuôi, hóa chất nông nghiệp, được thành lập và hoạt động với sự tham gia của 70 tổ chức, gồm các cơ quan Chính phủ, các công ty, hiệp hội ngành hàng, viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế và phi Chính phủ.

Thông tin về FTA

EVENTS

December

16

2021

ISG Plenary 2021: GREEN PARTNERSHIP FOR NEW AGRICULTURE

Organizer: ISG/MARD

Location: 201 B6 – MARD and Zoom Meeting

Time: 8:30 AM - 12:00 AM

November

12

2021

PSAV Private Sector Meeting

Organizer: PSAV

Location: Zoom Meeting

Time: 13.30 – 15:30

October

08

2021

The meeting of the Partnership for Sustainable Agricultural in Vietnam (PSAV)

Organizer: PSAV

Location: R201 B6 Building, MARD

Time: 13:30 - 17:00

December

10

2020

International Support Group’s Plenary Meeting 2020

Organizer: ISG/MARD

Location: Sheraton Hotel, K5 Nghi Tam, 11 Xuan Dieu Road, Tay Ho, Ha Noi

Time: 1:00 PM - 5:00 PM

Legal documents

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
BT-PSAV-Q3-2021-EN 2021/09/30

PSAV Newsletter 3rd Quarter 2021

 
Download văn bản
BT-PSAV-Q2-2021-EN 2021/06/30

PSAV Newsletter 2nd Quarter 2021

 
Download văn bản
BT-PSAV-Q1-2021-EN 2021/03/30

PSAV Newsletter 1st Quarter 2021

 
Download văn bản
BT-PSAV-Q4-2020-EN 2020/12/30

PSAV Newsletter 4th Quarter 2020

 
Download văn bản
BT-PSAV-Q3-2020-EN 2020/09/30

PSAV Newsletter 3rd Quarter 2020

Download văn bản
BT-PSAV-Q1-Q2-2020-EN 2020/06/30

PSAV Newsletter 1st+2nd Quarter 2020

Download văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
339QĐ-TTg 2021/03/11

DECISION: APPROVING THE STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF VIETNAM’S FISHERIES BY 2030 WITH VISION TOWARDS 2045

 
Download văn bản
4868/QĐ-BNN-HTQT 2020/12/01

Decision: Approve the ACTION PLAN OF THE PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE VIET NAM (PSAV) FOR THE PERIOD 2021 - 2025, VISION TO 2030

Download văn bản
2020/51174514/31225294 2020/04/07

Guidance On Health Certificates by the Embassy of the Republic of Turkey

Download văn bản
732/QD-BNN-TT 2020/03/10

Decision amending and supplementing the Plan to restructure crop production replacing rice-farming land in the 2019-2020 period (2nd time)

Download văn bản
14/2017/TT-BNNPTNT 2017/07/05

Guidance On Public Private Partnership For Investment In Agriculture And Rural Areas

Download văn bản
30/2015/NĐ-CP 2015/03/17

Guidelines For Some Articles On Investor Selection Of The Law On Bidding

Download văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
PSAV Brochure 2021 2021/06/15

Partnership for Sustainable Agriculture in Viet Nam Brochure 2021

 
Download văn bản
Smallholder AgriTech Business Models 2020/08/14

Smallholder AgriTech Business Models: High-potential models emerging in Southeast Asia

Download văn bản
ASEAN Action Plan on Fall Armyworm (FAW) 2020/08/14

ASEAN Action Plan on Fall Armyworm (FAW)

A REGIONAL APPROACH TO MANAGING FAW & IMPROVING IPM

Download văn bản
PSAV Brochure 2020 2020/08/01

Partnership for Sustainable Agriculture in Viet Nam Brochure 2020 

Download văn bản
CropLife Asia on COVID-19 Learnings 2020/05/28

CropLife Asia on COVID-19 Learnings

 

Download văn bản
T1-2020 2020/01/01

LIST OF THE PROJECTS CALLING FOR INVESTMENT IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN VIETNAM, PERIOD 2020 - 2025

Download văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Meeting document 08.10.2021 2021/10/08

PSAV AND INNOVATION (document of The meeting of the Partnership for Sustainable Agricultural in Vietnam 08/10/2021)

 
Download văn bản
Meeting document 08.10.2021 2021/10/08

FDI IN AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES (document of The meeting of the Partnership for Sustainable Agricultural in Vietnam 08/10/2021)

 
Download văn bản
PSAV-General-Meeting-Minutes-20201204-EN 2020/12/02

GENERAL MEETING 2020 AND 10-YEAR ANNIVERSARY OF PSAV

Download văn bản
PSAV-General-Meeting-2019 2019/05/17

PSAV  General Meeting 2019

Download văn bản
PSAV-PPP-Task-Force-Leaders-Meeting 2019/02/20

PSAV PPP Task Force Leaders’ Meeting

Download văn bản
PSAV-Semi-annual-General-Meeting-2018 2018/08/16

PSAV Semi annual General Meeting 2018

Download văn bản

PSAV được thành lập từ năm 2010 theo "Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp 2020" hướng tới mục tiêu 20-20-20, là tăng 20% năng suất, giảm 20% đói nghèo, và giảm 20% phát thải. PSAV tập trung vào kết nối các tác nhân trong ngành nông nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm, cùng hợp tác phát triển chuỗi giá trị các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam theo hình thưucs Đối tác công tư (PPP). Tới thời điểm hiện tại, PSAV có 8 nhóm công tác PPP ngành hàng, bao gồm các Nhóm về cà phê, chè, rau quả, gạo, gia vị và hồ tiêu, chăn nuôi, hoá chất nông nghiệp, được thành lập và hoạt động với sự tham gia của 70 tổ chức, gồm các cơ quan Chính phủ, các công ty, hiệp hội ngành hàng, viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế và phi Chính phủ.