May

05

2021

Organizer:PSAV
Location: Ho Chi Minh City
Time: 14:30 - 17:00

May

05

2021

Organizer:PSAV
Location: Thành phố Hồ Chí Minh
Time: 14:30 - 17:00

December

10

2020

Organizer:ISG/MARD
Location: Khách sạn Sheraton, K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội
Time: 1:00 PM - 5:00 PM

December

10

2020

Organizer:ISG/MARD
Location: Sheraton Hotel, K5 Nghi Tam, 11 Xuan Dieu Road, Tay Ho, Ha Noi
Time: 1:00 PM - 5:00 PM

December

02

2020

Organizer:PSAV
Location: Phòng Sông Hồng 1+2, Khách sạn Sheraton, K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội
Time: 8:30 AM - 12:00 AM

December

02

2020

Organizer:PSAV
Location: Room Song Hong 1+2, Sheraton Hotel, K5 Nghi Tam, 11 Xuan Dieu Road, Tay Ho, Ha Noi
Time: 8:30 AM - 12:00 AM

October

15

2020

Organizer:Vụ Hợp tác quốc tế, PSAV
Location: Phòng 2A2, Bộ Nông nghiệp và PTNT
Time: 8:30 AM - 10:30 AM

July

22

2020

Organizer:PSAV
Location: Room 101, Building B6, MARD, No. 02 Ngoc Ha Street, Ba Dinh, Hanoi
Time: 9:00 AM - 12:00 AM

July

22

2020

Organizer:PSAV
Location: Phòng 101, Nhà B6, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Time: 9:00 AM - 12:00 AM

June

23

2020

Organizer:International Cooperation Department, Department of Crop Production, GIZ
Location: Sentosa Room (3rd Floor), Fortuna Hotel - 6B Lang Ha, Thanh Cong, Ba Dinh, Hanoi
Time: 08:00 - 16:00

June

17

2020

Organizer:PSAV
Location: Novotel Saigon Center, 167 Hai Ba Trung, Ward 6, Dist.3, HCMC
Time: 08:30 – 12:00

May

28

2020

Organizer:Grow Asia
Location: Webinar
Time: 9:00 AM - 11:30 AM
 1   2  3  4  5