Tin tức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách...

Từ 01/7/2018, Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước...

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 101 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, dự thảo...

Ngày 28/6/2018, Bộ Nông nghiệp &PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết công...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 13/CT-TTg xây dựng kế hoạch...

Bà Hoàng Thị Liên – Giám đốc điều hành Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho...

Hội nghị WEF ASEAN 2018 với chủ đề “Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần...

Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam mang tính...

Ngày 18/5/2018, Ban thư ký PSAV đã có buổi làm việc với Grow Asia tại Bộ Nông nghiệp...

Tổ chức sản xuất theo chuỗi để quản lý tốt việc sử dụng thuốc bảo vật thực vật. Đó...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức...

Ngày 04/05/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tại dự thảo Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ...

Trong khuôn khổ “Đối thoại Nông nghiệp cấp cao Việt Nam – Nhật Bản”,  Bộ trưởng...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về việc các doanh nghiệp đầu tư...

Ngày 20.4.2018, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp &PTNT, Văn...

       11   12  13  14  15