Danh mục

Tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam đang đi đúng hướng

26/ 10/ 2018

Chiều 26/10, Quốc hội thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội hằng năm và giữa kỳ 2016-2020. 

Là một trong hai tư lệnh ngành tham gia báo cáo giải trình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, ngành nông nghiệp đang có mức tăng trưởng ấn tượng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tính đến hết tháng 9, kết quả tăng trưởng chung của ngành đạt 3,65%, là mức tăng cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Ảnh: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình tại phiên thảo luận (Nguồn: Quốc hội Việt Nam)

Về tái cơ cấu nông nghiệp, Bộ trưởng khẳng định, tổng kết 5 năm (2013-2018) cho thấy cơ cấu lại ngành đang đi đúng hướng, sản xuất nông nghiệp có tăng trưởng; nông sản đã xuất khẩu đi 180 quốc gia. Trong 5 năm, tổng giá trị nông sản xuất khẩu đạt 200 tỷ USD, thặng dư đưa về cho đất nước là 50 tỷ USD trong đó có 30 nhóm sản phẩm trục quốc gia xuất khẩu từ 1 tỷ USD. Các sản phẩm quốc gia, sản phẩm vùng từng bước đều áp dụng công nghệ cao phù hợp với từng quy mô, cấp độ và trình quản trị.

 

Ngoài ra, liên quan tới phát triển nông thôn mới, Bộ trưởng nêu một số thách thức nếu không cẩn trọng dẫn tới thực trạng tăng khoảng cách giàu nghèo tại các nơi vùng sâu, vùng xa khi thực hiện nông thôn mới. Dù vậy, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết hơn 40% số xã đã đạt chỉ tiêu nông thôn mới. Về cơ bản sẽ cán đích hoàn thành mục tiêu 50% số xã đạt nông thôn mới trước một năm.

"Tập trung vào thúc đẩy sản xuất, môi trường thông qua xã hội hoá... là những giải pháp thúc đẩy xây dựng nông thôn mới", Bộ trưởng kết luận.