Danh mục

Quy định mới về thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng

15/ 11/ 2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9-2-2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam với nhiều nội dung mới đáng chú ý, gồm:

 1. Sửa đổi tên tổ chức đề nghị đăng ký; tên thương phẩm, dạng và hàm lượng thuốc, bao gồm:
  a) Sửa đổi tên tổ chức đề nghị đăng ký: 63 hoạt chất, 71 tên thương phẩm;
  b) Sửa đổi tên thương phẩm, dạng và hàm lượng: 9 hoạt chất, 12 tên thương phẩm.
 2. Các thuốc bảo vệ thực vật đăng ký chính thức vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, bao gồm:
  a) Thuốc trừ sâu: 6 hoạt chất, 8 tên thương phẩm;
  b) Thuốc trừ bệnh: 7 hoạt chất, 7 tên thương phẩm;
  c) Thuốc bảo quản nông sản: 1 hoạt chất, 1 tên thương phẩm.
 3. Các thuốc bảo vệ thực vật đăng ký bổ sung vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, bao gồm:
  a) Thuốc trừ sâu: 121 hoạt chất, 151 tên thương phẩm;
  b) Thuốc trừ bệnh: 70 hoạt chất, 87 tên thương phẩm;
  c) Thuốc trừ cỏ: 13 hoạt chất, 18 tên thương phẩm;
  d) Thuốc điều hòa sinh trưởng: 3 hoạt chất, 6 tên thương phẩm;
  đ) Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất, 1 tên thương phẩm;
  e) Thuốc bảo quản nông sản: 1 hoạt chất, 1 tên thương phẩm.
 4. Bảng mã số HS (mã phân loại hàng hóa) thuốc bảo vệ thực vật được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15-11-2017 về bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông tư số 13/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22-11-2018.