Danh mục

Giải thưởng do ICO tổ chức liên quan tới ngành hàng cà phê

08/ 04/ 2021

Ban thư ký Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) nhận được thư thông báo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) thông báo về việc sẽ tổ chức liên quan đến Giải thưởng ICO năm 2022 đối với lĩnh vực cà phê toàn cầu. Cuộc thi dành cho tất cả các nhà kinh tế và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội đang trong quá trình hoàn thành chương trình Tiến sĩ hoặc đã hoàn thành chương trình học trong 5 năm qua, là công dân của một quốc gia Thành viên ICO hoặc có liên kết với một tổ chức liên quan tới ICO.

Theo ICO thông báo thì cơ chế giải thưởng là các bài báo nghiên cứu, chủ đề có liên quan đến sự phát triển bền vững của ngành cà phê và phù hợp với trọng tâm chủ đề của ICO cho năm cà phê hiện tại 2019/20: 'Chuỗi giá trị cà phê bền vững và nguồn cung ứng - Khả năng cung ứng của chuỗi giá trị cà phê toàn cầu đối với các cú sốc và tác động của đại dịch covid-19'. Các ứng cử viên có quyền tự do lựa chọn các chủ đề riêng, tuy nhiên chủ đề phải liên quan đến lĩnh vực cà phê, ưu tiên sẽ được ưu tiên cho những bài báo giải quyết các câu hỏi nghiên cứu thuộc trọng tâm chủ đề hiện tại của ICO. Để tham gia cuộc thi, ứng viên phải gửi một bài luận, luận án hoặc bài báo bằng tiếng Anh, không quá 15.000 từ theo địa chỉ seudieu@ico.org trước ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Ban thư ký Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) gửi kèm theo thông tin liên quan tới cơ chế của Giải thưởng do ICO tổ chức theo đường link: "https://mailchi.mp/ico/new-ico-document-7-april-2017-798ge8jo9q-1926107?e=94c1b0060b" và tài liệu để Quý Cơ quan thông báo tới các cán bộ quan tâm tham gia. Thông tin chi tiết liên hệ anh Ngô Duy Hải, điện thoại: 0912658688; email: haind.htqt@mard.gov.vn