Diễn đàn Tầm nhìn ngành hàng Gạo và Giới thiệu Nhóm công tác Đối tác Công tư ngành hàng Gạo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng các đối tác tổ chức “Diễn đàn Tầm nhìn ngành hàng Gạo và Giới thiệu Nhóm công tác Đối tác Công Tư ngành hàng Gạo” nhằm cập nhật tình hình chung về các chính sách và yếu tố thị trường lúa gạo tại Việt Nam; tăng cường hợp tác chiến lược phát triển bền vững chuỗi giá trị lúa gạo theo mô hình đối tác Công Tư; giới thiệu Nhóm công tác đối tác Công Tư ngành hàng Gạo.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời Quý Cơ quan cử đại diện tham dự Diễn đàn nêu trên.

Thông tin chi tiết

Danh mục